Вхід для студентів

   
   
Відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки

Відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"

 121 Інженерія програмного забезпечення

 123 Комп’ютерна інженерія

Інженерно-економічне відділення

Інженерно-економічне відділення

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Відділення електроніки та комп'ютеризованих систем

Відділення електроніки та комп'ютеризованих систем

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

172 Телекомунікації та радіотехніка

Ходорівське відділення

Ходорівське відділення

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Молодший спеціаліст”

181 Харчові технології

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


 • Відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки

  Відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки

 • Інженерно-економічне відділення

  Інженерно-економічне відділення

 • Відділення електроніки та комп'ютеризованих систем

  Відділення електроніки та комп'ютеризованих систем

 • Ходорівське відділення

  Ходорівське відділення

Як до нас дістатись:  

1. від Сихівського району: маршрутні таксі 19, 23, 40, 47а
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
маршрутні таксі 37, 46 або тр. №25
- їхати до зупинки вул. Навроцького

2. від Залізничного району: маршрутні таксі 15, 23, 24, 27, 138
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2

3. від Шевченківського району:
маршрутні таксі 19, 50
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
маршрутні таксі 37, 46
- їхати до зупинки вул. Навроцького

4. від Франківського району:
маршрутні таксі 23, 27, 40, 44
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
тролейбус №25
- їхати до зупинки вул. Навроцького

5. від Личаківського району:
маршрутні таксі 19, 23, 24, 27, 40, 44, 47а, 50, 138
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2

6. від Галицького району:
маршрутні таксі 47а, 15, 19, 24, 44, 50, 138
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
маршрутні таксі 37,46 або тр. №25
- їхати до зупинки вул. Навроцького

   

Головна сторінка

Конференція. Англійська мова (27.02.2017)

27 лютого 2017 року циклова комісія викладачів іноземних мов провела студентську конференцію на тему «Мова і світ : англійська мова й професійна комунікація», в якій взяли участь студенти ІІІ курсу різних спеціальностей, що вивчають дисципліну «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» .

З вітальним словом до учасників конференції звернулася директор Технічного коледжу, к.п.н. Г.О. Шемелюк.

Постановка даної проблеми є надзвичайно актуальною.

У сучасному суспільстві професійна комунікація іноземною мовою стає невід’ємним компонентом ефективної діяльності. Велика увага приділяється врахуванню фахової специфіки при вивченні предмету, її спрямованості на реалізацію завдань професійної діяльності, визначенням сфер спілкування, які зумовлюють вибір мовних засобів. Саме тому висуваються нові вимоги до методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах. Триває постійний пошук шляхів удосконалення.

Метою проведення заходу було проаналізувати основні компоненти змісту навчання англійської мови для професійних цілей, їх взаємозв’язок з потребами фахівців технічної галузі та рівнем бажаної англомовної комунікативної підготовки.

Викладачі підготували доповіді з таких питань: «Спілкування як інструмент професійної діяльності», «Читання як шлях до оптимізації процесу формування професійної компетенції», «Застосування бінарних занять, як ефективного методу реалізації міжпредметних зв’язків з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» та «Інформатика»».Під час проведення заходу були показані у форматі відеофільмів такі приклади професійної комунікації, як «Енергія» (приклад лекції англійською мовою), «Джорджія Інститут Технологій: електрична і комп’ютерна інженерія» (приклад освітньої презентації), «Infoteam MS» (приклад виробничої екскурсії).Студенти самостійно працювали над пошуком матеріалу для доповідей, перекладом, створенням презентацій. Учасники конференції демонстрували приклади формування навичок володіння професійним англійським мовленням.

Цікавою та актуальною була тематика студентських досліджень: «Публічний виступ (наприклад, захист дипломного проекту) як важливий засіб комунікації», «Презентація як різновид публічного мовлення», « Індивідуальні і колективні форми фахового спілкування (наприклад, бесіда з роботодавцем)», «Англійська для ІТ фахівців: особливості вивчення», «Персональні електронні пристрої», «Двадцять цікавих фактів у світі інтернету», «Енергія в сьогоднішньому дні».

Готуючись до виступів, студенти:
- поглибили професійні знання;
- покращили володіння сучасною англійською літературною мовою;
- розвинули навики роботи з різними типами текстів;
- удосконалили вміння знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати та використовувати інформацію профільного спрямування;
- додали впевненості у володінні основами риторичних знань і вмінь;
- навчилися оцінювати комунікативну ситуацію швидко і на професійному рівні приймати рішення та планувати комунікативні дії.

Із заключним словом до учасників конференції звернувся заступник директора з навчальної роботи, В.Т. Лозинський.