Вхід для студентів

   
   
Відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки

Відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"

121 Програмна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Інженерно-економічне відділення

Інженерно-економічне відділення

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"

072 Фінанси, банківська справа та страхування

075 Маркетинг

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Відділення автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Відділення автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

172 Телекомунікації та радіотехніка

Ходорівське відділення

Ходорівське відділення

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Молодший спеціаліст”

181 Харчові технології

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки

  Відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки

 • Інженерно-економічне відділення

  Інженерно-економічне відділення

 • Відділення автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

  Відділення автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

 • Ходорівське відділення

  Ходорівське відділення

Як до нас дістатись:  

1. від Сихівського району: маршрутні таксі 19, 23, 40, 47а
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
маршрутні таксі 37, 46 або тр. №25
- їхати до зупинки вул. Навроцького

2. від Залізничного району: маршрутні таксі 15, 23, 24, 27, 138
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2

3. від Шевченківського району:
маршрутні таксі 19, 50
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
маршрутні таксі 37, 46
- їхати до зупинки вул. Навроцького

4. від Франківського району:
маршрутні таксі 23, 27, 40, 44
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
тролейбус №25
- їхати до зупинки вул. Навроцького

5. від Личаківського району:
маршрутні таксі 19, 23, 24, 27, 40, 44, 47а, 50, 138
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2

6. від Галицького району:
маршрутні таксі 47а, 15, 19, 24, 44, 50, 138
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
маршрутні таксі 37,46 або тр. №25
- їхати до зупинки вул. Навроцького

   

Головна сторінка

XIX Міжвузівська науково-практична конференція

25 лютого 2015 року у Технічному коледжі
Національного університету “Львівська політехніка”
відбулася

XIX Міжвузівська науково-практична конференція


В конференції брали участь:

1. Зарічний М.М., доктор ф.-м.н., професор, декан механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ І МОТИВАЦІЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

2. Притула Я.Г., к.ф.-м.н., доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка ФРАГМЕНТИ З ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

3. Чуйко Г., к.ф.-м.н., Львівський національний університет імені Івана Франка ТЕОРЕМИ ПРО НЕРУХОМІ ТОЧКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

4. Мохонько А.З., доктор ф.-м. н., професор Національного університету “Львівська політехніка” , Мохонько В.Д., к.ф.-м. н., Технічний коледж НУ ”Львівська політехніка” ДОВЕДЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ

5. Черемних Є.В., доктор ф.-м. н., професор Національного університету “Львівська політехніка” МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ І УРОКИ СУХОМЛИНСЬКОГО

6. Стасюк М. Ф., к.ф.-м.н., Тацій Р. М., доктор ф.-м. н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України ДЕЯКІ ГЕОМЕТРИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ГРУП

7. Бохонова Т.Ю., ст. викл., Гроза В.А., к.ф.-м.н., доцент, Лещинський О.Л., к.ф.-м.н., доцент, Томащук О.П., к.пед.н., доцент, Тихонова В.В., ст. викл., Національний авіаційний університет, м. Київ СИСТЕМА ПРОПЕДЕВТИЧНИХ ВПРАВ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ АЛГЕБРИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ПІДСТАНОВОК

8. Мохонько В.Д., к.ф.-м. н., доцент, Васіна Л.С., к.пед.н., Технічний коледж Національного університету “Львівська політехніка” ПРО АВТОРСЬКЕ БАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ “ПРАКТИКУМУ З МАТЕМАТИКИ”

9. Карабин О.О., доцент, к.ф.-м.н., Чмир О.Ю.., к.ф.-м.-н., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України ПРО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ВЕКТОРНОГО ПОЛЯ, ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ В МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ

10. Нестерук В.І., к.ф.-м.н., Медичний коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького РОЛЬ СХЕМ, ТАБЛИЦЬ І МАЛЮНКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

11. Васильків І.М., к.ф-м.н., Львівська державна фінансова академія ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СВІДОМОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ЗМАТЕМАТИКИ.

12. Довгань Д.Ю., викладач-методист, голова Оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ 1-2 р.а., заст. директора Вінницького технічного коледжу, м.Вінниця ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ КОНКУРСІВ З ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ОЛІМПІАД

13. Трусевич О.М., доцент, к.ф.-м.н, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України ПРО ДЕЯКІ ВИДИ КОНТРОЛЮ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

14. Бабич Л. П., викладач математики, Технічний коледж Національного університету ”Львівська політехніка” САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

15. Шеремет Х.Б., викладач математики, Терехов В.В., викладач, Технічний коледж Національного університету ”Львівська політехніка” ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ В 3D ГРАФІЦІ

16. Сулик Н.Я., викладач математики, Техніко-економічний коледж НУ ”Львівська політехніка” СТИМУЛЮВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ І СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЇ УСПІХУ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ

17. Тибель І. М., викладач вищої математики, ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету ”Львівська політехніка” ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

18. Федочинська С.С., викладач математики, Техніко-економічний коледж НУ ”Львівська політехніка” МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ – ЯК ВАГОМИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВМІНЬ І ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

19. Дяків М. С., Зубик О. С., викладачі математики, ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету ”Львівська політехніка” МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

20. Курик М.О., викладач-методист, Новороздільський політехнічний коледж ДЕЯКІ ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕШАБЛОННІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИКИ У ВНЗ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

21. Масич О.І., старший викладач, Новороздільський політехнічний коледж ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВИПУСКНИКА КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Матеріали XIX міжвузівської науково-практичної конференції