Вхід для студентів

   
   

Як до нас дістатись:  

1. від Сихівського району: маршрутні таксі 19, 23, 40, 47а
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
маршрутні таксі 37, 46 або тр. №25
- їхати до зупинки вул. Навроцького

2. від Залізничного району: маршрутні таксі 15, 23, 24, 27, 138
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2

3. від Шевченківського району:
маршрутні таксі 19, 50
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
маршрутні таксі 37, 46
- їхати до зупинки вул. Навроцького

4. від Франківського району:
маршрутні таксі 23, 27, 40, 44
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
тролейбус №25
- їхати до зупинки вул. Навроцького

5. від Личаківського району:
маршрутні таксі 19, 23, 24, 27, 40, 44, 47а, 50, 138
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2

6. від Галицького району:
маршрутні таксі 47а, 15, 19, 24, 44, 50, 138
- їхати до зупинки ТЦ Метро-2
маршрутні таксі 37,46 або тр. №25
- їхати до зупинки вул. Навроцького

   

Освіта - скарб, а праця - ключ до нього.

П’єр Буаст

Загублений той час, який ти не використав на навчання...

Пліній

Не хочеш відставати від життя - вчися!!!

Мабуть, нікого не треба переконувати, що сучасний світ потребує фахівця з високим рівнем освіти, загальної культури, людини цілеспрямованої, мобільної, здатної швидко орієнтуватися і приймати оптимальні рішення. Тому вибір професії та навчального закладу, в якому ви б здобули якісну освіту і стали конкурентоспроможним фахівцем - справа надзвичайно важлива та відповідальна.

Історія Відокремленого структурного підрозділу-Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» розпочалася 1991 року. Під назвою Вище професійно-технічне училище - Львівський технічний коледж вперше в Україні було створено експериментальний навчальний заклад, який поєднав у собі професійно-технічну підготовку кваліфікованих робітників та фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

1992 рік ліцензовано спеціальності «»Бухгалтерський облік» та «Комерційна діяльність».

1993 року була розроблена концепція діяльності коледжу у складі навчально-науково-виробничого комплексу, до якого ввійшли «Львівська політехніка», Технічний коледж, ВО «Полярон», ВО «Кінескоп» та інші навчальні заклади.

Упродовж 1994-1995 років спільно з Державним університетом «Львівська політехніка» було підготовлено та впроваджено у навчальний процес інтегровані навчальні плани, які надають можливість реалізувати моделі ступеневої підготовки фахівців, згідно яких випускники коледжу продовжують навчання в університеті на 2-3 курсах відповідних факультетів.

1995 рік - Львівський технічний коледж отримав статус вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

1997 рік - до коледжу приєднуються майнові комплекси колишніх ПТУ № 56 і № 11 (м. Ходорів). Цього ж року здійснюється ліцензування спеціальності «Монтаж та обслуговування електричних машин і апаратів».

1998 рік - ліцензовано спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних та харчових концентратів», «Виробництво м ясних продуктів», а також «Виробництво цукрових речовин».

1999 рік — ліцензовано спеціальності «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем», «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки».

2000 рік — ліцензовано спеціальність «Електронна побутова апаратура».

2001 рік — ліцензовано спеціальність «Монтаж, технічне обслуговування та ремонт радіозв’язку радіомовлення і телебачення».

2003 рік - ліцензовано спеціальність «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».

2004 рік - нова віха історії коледжу - Львівський технічний коледж перейменовано у Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка».

2005 рік — ліцензовано і започатковано підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму «Економіка і підприємництво».

2010 рік - навчальний заклад реорганізовано у Відокремлений структурний підрозділ-Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка».

2013 рік - ліцензовано спеціальність «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем».

Нині коледж успішно здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» і «бакалавр» . У ньому навчається близько тисячі студентів. Навчальний процес забезпечують 117 педагогічних працівників, з яких: 3 доктори наук, 29 кандидатів наук, 6 викладачів-методистів, 81 викладач вищої категорії, 3 майстри спорту. За останні роки кандидатську дисертацію захистили 6 працівників коледжу.

За час існування коледжу випущено близько 5000 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 220 «бакалаврів», більшість з яких продовжили навчання у Національному університеті «Львівська політехніка». Наші випускники успішно працюють в установах, на виробництві, в органах державного управління, є керівниками та провідними фахівцями на підприємствах і в організаціях різних форм власності.

Змінюються часи, покоління студентів та викладачів, але не змінюється сутність навчального закладу — підготовка висококваліфікованих фахівців, готових до активної професійної діяльності, справжніх патріотів України.